فاکتور فروش :

1-شماره فاکتور را وقتی فرم را باز می کنید می آورد.

2-نام حساب را انتخاب می­کنیم. ( به صورت پیش فرض نام خریداران نقدی را می آورد ).

3-ویزیتور را انتخاب می­کنیم.

( اگر ویزیتور را قبلا ثبت کرده باشید ویزیتور می توانید انتخاب کنید. )

4- انبار و قیمت گذاری را انتخاب می­کنیم.

5- شماره ردیف را وارد کنید. (به صورت پیش فرض شماره ردیف را می آورد).

6- کالای مورد نظر را وارد کنید. ( وقتی کالا را انتخاب کردید قیمت کالا را اتوماتیک       می آورد. )

(( برای جستجوی کالا به 3 روش می توانید کالای مورد نظر را جستجوی کنید : ))

*1-می توانید حروف اول کالای مورد نظر را تایپ کنید و کلید f1 را بزنید که کالا را برای شما بیاورد.

*2-می توانید کلید f11 را بزنید که یک فرم جدید برای شما باز شود ، که در این فرم    می توانید جستجوی خود را انجام دهید.

*3-اگر در تعریف کالا ، بارکد کالا را وارد کرده باشید ، می توانید با زدن کلید f3 دستگاه بارکد خوان را فعال کنید و سپس بارکد کالا را اسکن کنید تا اطلاعات کالا را در قسمت    نام کالا و تعداد کالا و قیمت کالا بیاورد.

7- سپس در قسمت تعداد جزء ، تعداد کالا را وارد کنید.

8- قیمت واحد : می توانید در این قسمت مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید.

9- در قسمت ( %ت ) اگر کالا را می خواهید درصدی تخفیف دهید ، فقط عدد خود را وارد کنید . در قسمت تخفیف ، مبلغ تخفیف را خود نرم افزار محاسبه می کند.

10- می توانید در قسمت تخفیف ( مبلغ تخفیف خود را برای این کالا وارد کنید ).

تذکر : در هر دو قسمت تخفیف فقط شما می توانید فقط یکی  از آنها را وارد کنید             یا درصدی یا مبلغی .

11-حال اطلاعات وارد شده را ثبت کنید یا همان دکمه F2 را بزنید.

12- اگر کالا را اشتباه  ثبت کردید ، باید در لیست پایین فرم کالا را انتخاب کنید و اصلاحات را انجام دهید سپس گزینه اصلاح کالا یا همان F4 را بزنید.

13- اگر کالا را می خواهید از لیست فاکتور حذف کنید ، باید کالا را از لیست پایین انتخاب کنید سپس گزینه حذف کالا را بزنید.

*در این قسمت فاکتور می توانیم تعیین کنید که مبلغ را به چه صورت می توانیم دریافت کنیم.

 

*اکنون گزینه ثبت و اصلاح نهایی یا همان کلید F5   را بزنید ، که فاکتور از غیر قطعی به قطعی تبدیل شود و رنگ قسمت جمع کل از قرمز به رنگ سبز تبدیل شود.

 

دکمه جدید : فرم جدیدی را با شماره فاکتور جدید برای شما باز می کند.

دکمه اولین : ­اولین فاکتور ثبت شده را نمایش می دهد.

دکمه قبلی : فاکتور قبلی را نمایش می دهد. ( بر اساس شماره فاکتور که عمل      می کند ).

دکمه بعدی : ­فاکتور بعدی را نمایش می دهد. ( بر اساس شماره فاکتور که عمل      می کند ).

دکمه اخرین : اخرین فاکتور ثبت شده را نمایش می دهد.

دکمه های  چاپ f8 برای چاپ  افقی و چاپ f9 برای چاپ عمودی                   F7   ( فیش پرینت ) می باشد.

رویت فاکتور : شماره فاکتور مورد نظر را وارد کنید و دکمه رویت فاکتور را بزنید همان فاکتور را نمایش می دهد.

حذف : این دکمه فقط فاکتور را حذف می کند.

نکته:

با زدن دکمه ctrl+f لیست کالاهای فروخته شده را به همان طرف حساب  نمایش می دهد.

با زدن دکمه  ctrl+k اسامی کسانی که این کالا را خریداری کردند را نمایش می­دهد.

 

نکته : در این فرم اگر شما بخواهید کل اطلاعات این فاکتور را به شماره فاکتور دیگری انتقال دهید باید کپی فاکتور را تیک دار کنید و گزینه دیگری برای شما به نام شماره فاکتور ظاهر می شود ، و در آن شماره فاکتور جدید را وارد کنید سپس دکمه کپی فاکتور را بزنید تا کل اطلاعات فاکتور انتقال یابد.

هشتگ ها #حسابداری

بالا