اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک متصل به نرم افزار رستورانی

از اینکه از فروشگاه ما خریداری می کنید ، سپاسگزاریم
  • پذیرفتن یا لغو دلیوری:
  • تعیین وضعیت دلیوری سفارش:
  • ثبت تحویل به مشتری:
  • دریافت امضای دیجیتال رسید از مشتری:
  • دریافتnotification پس از تعیین پیک:
  • سیستم عامل: اندروید
  • گزارش از دلیوری های لغو شده پیک:
  • گزارش از سفارش های تحویل شده مشتری:
  • نمایش موقعیت رستوران و مشتری روی نقشه:
  • کارتابل سفارش غذا جهت ارسال:

نقد و بررسی تخصصی اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک متصل به نرم افزار رستورانی

نرم افزار های رستورانی سارب با هدف توسعه و رفع ایراد نرم افزار های موجود در بازار ، جهت مکانیزه کردن فرآیندهای تولید تا فروش رستوران ها, با سهولت کاربری و امنیت بالا متناسب با کلیه ی سبک های رستورانی ارائه نموده است. همچنین با متصل کردن نرم افزار رستورانی به سایت فروش آنلاین غذا و اپلیکیشن فروش امکان فروش آنلاین غذا را فراهم کرده است.

اپلیکیشن پیک
• کارتابل سفارش غذا جهت ارسال
• پذیرفتن یا لغو دلیوری
• نمایش موقعیت رستوران و مشتری روی نقشه
• ثبت تحویل به مشتری
• دریافت امضای دیجیتال رسید از مشتری
• گزارش از دلیوری های لغو شده پیک
• گزارش از سفارش های تحویل شده مشتری
• تعیین وضعیت دلیوری سفارش
• دریافتnotification پس از تعیین پیک


نمایش بیشتر بستن
اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک
اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک متصل به نرم افزار رستورانی
اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک
اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک متصل به نرم افزار رستورانی
اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک
اپلیکیشن اندروید دلیوری پیک متصل به نرم افزار رستورانی