نرم افزار حسابداری مدارس سارب نسخه ویژه دو کاربره

از اینکه از فروشگاه ما خریداری می کنید ، سپاسگزاریم
  • قابلیت صدور سند اتوماتیک:
  • بستن سال مالی به صورت خودکار و غیر خودکار:
  • تراز آزمایشی: 2 ستونه, 4 ستونه
  • تعریف دانش آموزان وخدمات اراعه شده در مدرسه:
  • سیستم تعریف شهریه ومبالغ خدمات اراعه شده مدرسه:
  • ارسال اتوماتیکsms برای مشتریان بعد از صدور فاکتور:
  • گزارش از مانده بدهی هر دانش آموز:
  • ارسال sms مانده بدهی به اولیاء:

نقد و بررسی تخصصی نرم افزار حسابداری مدارس سارب نسخه ویژه دو کاربره


نمایش بیشتر بستن